ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΟΒΑ 2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΤΩΡΑ

A.S.Club

Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε μια ομάδα έμπειρων & καταρτισμένων Συμβούλων, από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Το A.S.Club διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία και γνώση, έτοιμο να σε βοηθήσει να μεγιστοποιήσεις την δυνατότητα επιτυχίας στους διαγωνισμούς εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές – αστυνομία – λιμενικό πυροσβεστική, καθώς και στους διαγωνισμούς κατάταξης στις ΕΔ με το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. ; Ο.Β.Α.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Οργάνωση - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
Συμβουλευτική Επιλογής Σχολής/Ειδικότητας
Κατάθεση Αιτήσεων
Υγειονομικές Εξετάσεις
Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες
Δομημένη Συνέντευξη
Αθλητικές Δοκιμασίες
Κρίση Σωματικής Καταλληλότητας
Επανεξέταση-Ενστάσεις-Προσφυγές
Ενστάσεις & Προσφυγές
Νομικές Συμβουλές & Νομική Βοήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠ.ΟΠ/.Ο.Β.Α
Οργάνωση - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
Συμβουλευτική Επιλογής Σχολής/Ειδικότητας
Κατάθεση Αιτήσεων
Υγειονομικές Εξετάσεις
Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες
Δομημένη Συνέντευξη
Κρίση Σωματικής Καταλληλότητας
Αθλητικές Δοκιμασίες
Επανεξέταση-Ενστάσεις-Προσφυγές
Νομικές Συμβουλές & Νομική Βοήθεια

Συχνές Ερωτήσεις

Είμαι από επαρχία. Μπορώ να κάνω μαζί σας την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητάς μου και την υποβολή της αιτήσεώς μου;

Φυσικά. Η ομάδα του A.S. Club αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας και τη διεκπεραίωση υποβολής αιτήσεων από όλη την Ελλάδα

Τι συμπεριλαμβάνει η υπηρεσία συμπλήρωσης και υποβολής αιτήσεων;

  • Ανάλυση και καταγραφή προσόντων υποψηφίου,
  • Καθορισμός της συνάφειας προσόντων με τις απαιτήσεις της προκήρυξης,
  • Καταγραφή δικαιολογητικών για την πληρότητα της υποψηφιότητας,
  • Ενημέρωση για τον τρόπο έκδοσης – επικύρωσης των δικαιολογητικών,
  • Διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σε σώμα ή ειδικότητα του υποψηφίου,
  • Τελικός Έλεγχος δικαιολογητικών,
  • Ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης,
  • Υπολογισμός μορίων

Τι σημαίνει εξατομικευμένη ενημέρωση & προετοιμασία;

Σημαίνει εξατομικευμένη συμβουλευτική για ενέργειες επαύξησης των προσόντων, την ορθή επιλογή Σώματος – Ειδικότητας και της μεγιστοποίησης της Μοριοδότησης, με τελικό σκοπό την ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Τι είναι οργάνωση & αξιολόγηση δικαιολογητικών και σε τι εξυπηρετεί;

Είναι ο έλεγχος πληρότητας και η προσαρμογή των δικαιολογητικών στις απαιτήσεις των ειδικοτήτων. Αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο για την σωστή επιλογή ειδικότητας και την μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας…..…

Που και Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό των ΕΠ.ΟΠ.;

Υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά, μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις προθεσμίες που ορίζονται στο ΦΕΚ.  Στο A.S. Club αναλαμβάνομε στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών σου και την κατάθεση της αιτήσεώς σου έγκυρα και έγκαιρα. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ τώρα

Σε περίπτωση που υποβληθεί λάθος αίτηση ή κάποιο δικαιολογητικό μπορώ να το διορθώσω;

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, δεν θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας αίτησης.

Πως μπορώ να γνωρίζω εάν η μοριοδότηση μου είναι σωστή

Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί λάθη στην μοριοδότηση. Εσύ μπορείς να γνωρίζεις εάν η μοριοδότησή σου είναι σωστή, γιατί το A.S. Club έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή υπολογισμού των ΜΟΡΙΩΝ και μαζί με την υποβολή της αίτησης σου, σε ενημερώνει και για τον αριθμό των Μοριών σου. ΜΑΘΕ ΕΔΩ

Σε ποια διαδικασία απορρίπτονται ως επί το πλείστον οι υποψήφιοι;

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ. Οι περισσότεροι αποκλείονται – απορρίπτονται από ελλιπή δικαιολογητικά ή λανθασμένη ενημέρωση & προετοιμασία ………..

Το ύψος μου είναι οριακό. Υπάρχει πιθανότητα να με αποκλείσουν;

Πιθανόν ΝΑΙ.  Ωστόσο στο A.S. Club αξιολογούμε & συμβουλεύουμε την κάθε περίπτωση χωριστά….…..

Τι κάνω σε περίπτωση απόρριψης/ αποκλεισμού από την διαδικασία ή σε περίπτωση που κριθώ ακατάλληλος;

Οι αποφάσεις των επιτροπών είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Αν πιστεύεις ότι απορρίφθηκες εσφαλμένα, μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Νομική Υπηρεσία  του A.S. Club ΕΔΩ.

Σε πόσες ειδικότητες μπορώ να δηλώσω υποψηφιότητα;

Είναι δυνατή η δήλωση μίας και μόνο ειδικότητας

Πώς μπορώ να ενημερωθώ αναλυτικά για τις ειδικότητες της προκήρυξης;

Μπορείς να ενημερωθείς διαβάζοντας το αντίστοιχο ΦΕΚ. Ωστόσο, τα έμπειρα στελέχη του A.S. Club μπορούν να σε βοηθήσουν αναλύοντας τα δικαιολογητικά σου, τα οποία προσομοιώνουν στις απαιτήσεις της εγκυκλίου και να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες που σε ενδιαφέρουν, προτείνοντάς σου την πλέον κατάλληλη για σένα. Ενημερώσου ΕΔΩ

Τι μπορεί να μου στοιχίσει την επιτυχία;

Οποιοδήποτε λάθος σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να σε οδηγήσει στον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό, γιατί όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής και των ΠΚΕ είναι κρίσιμα και τα λάθη ή οι παραλήψεις δεν διορθώνονται.

Έχω πιθανότητες επιτυχίας στο διαγωνισμό ΕΠ.ΟΠ./ Ο.Β.Α.;

Σίγουρα ΝΑΙ. Επειδή οι υποψήφιοι είναι χιλιάδες, η πιθανότητα επιτυχίας – αποτυχίας εξαρτάται από την καλή ενημέρωση και καλή προετοιμασία. Όσο καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία έχεις τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.

Τι μπορώ να κάνω εάν βρω λάθη στην μοριοδότηση;

Παρά το γεγονός ότι η εγκύκλιος αναφέρει ότι οι αποφάσεις των επιτροπών είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις, οι υποψήφιοι που διαπιστώνουν λάθη ή έχουν αμφιβολίες ως προς την μοριοδότησή τους, μπορούν να ζητήσουν με αιτιολογημένη αίτησή τους την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης (πίνακα) με αίτηση που υποβάλλουν στην Διοικητική Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, η οποία υποχρεούται σε απάντηση εντός 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο ν. 4624/2019 (Α ́137) που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων. Ενημερώσου ΕΔΩ

Τι είναι η ψυχοτεχνική δοκιμασία και τι περιλαμβάνει;

Η ψυχοτεχνική δοκιμασία χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων να ενταχθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων και να σταδιοδρομήσουν σε αυτές. Περιλαμβάνει την ανάλυση της προσωπικότητας με την χρήση ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) και την προσωπική εξέταση των υποψηφίων με δομημένη συνέντευξη.  Ενημερώσου ΕΔΩ

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών εξετάσεων μπορούν να προσβληθούν;

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών είναι ΜΗ αναθεωρήσιμες.

Τι πρέπει να ξέρω σχετικά με τις αθλητικές δοκιμασίες;

Οι αθλητικές δοκιμασίες είναι εξίσου πολύ κρίσιμες γιατί πρέπει να πετύχεις τα ελάχιστα όρια επίδοσης όλων των αγωνισμάτων που αναφέρονται στην εγκύκλιο. Η αποτυχία έστω και σε ένα σε αποκλείει και δεν συνεχίζεις να εξετάζεται στα υπόλοιπα. Εκτός  των περιπτώσεων τραυματισμού. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες για κανένα λόγο και οι αποφάσεις της Επιτροπής Αθλητικών δοκιμασιών είναι μη αναθεωρήσιμες.

Πού μπορώ να κάνω τις εξετάσεις που απαιτούνται να προσκομίσω μετά την επιτυχή αξιολόγηση και μοριοδότηση των δικαιολογητικών μου;

Οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε δημόσιο  ή ιδιωτικό εξεταστικό κέντρο ή ιδιώτη γιατρό.   Ωστόσο με το A.S. Club μπορείς να κάνεις γρήγορα, οικονομικά και αξιόπιστα όλες τις εξετάσεις, με ταυτόχρονη ιατρική αξιολόγηση & προσομοίωση στους πίνακες του ΠΔ 11/2014.

Σε ποιές περιπτώσεις μπορεί να αποτύχω στις υγειονομικές εξετάσεις;

Η αποτυχία στις υγειονομικές εξετάσεις συμβαίνει όταν τα αποτελέσματα έστω και μιας από τις προβλεπόμενες εξετάσεις που προσκομίζονται σε συνδυασμό με τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθείς στο αρμόδιο Στρατιωτικό νοσοκομείο ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ του Προεδρικού Διατάγματος Περί Σωματικής Ικανότητας. Στο A.S. Club οι εξετάσεις των υποψηφίων – εκτός του ότι γίνονται με προσομοίωση στο σχετικό ΠΔ –συμπεριλάβουν και επιπλέον εξετάσεις για καλύτερη αξιολόγηση της υγειονομικής κατάστασης του υποψηφίου από ειδικούς γιατρούς και την έγκαιρη διόρθωση τυχόν παρεκκλίσεων.

Εάν επιλέξω να κάνω τις εξετάσεις μου σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, πως μπορώ να γνωρίζω εάν είναι συμβατές με το ΠΔ περί σωματικής ικανότητας;

Εξειδικευμένοι γιατροί συνεργάτες του A.S. Club αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των εξετάσεών σου, σύμφωνα με το ΠΔ “Περί Σωματικής Ικανότητας” και σε συμβουλεύουν για τυχόν βελτίωση ή διορθωτικές ενέργειες.

Τι είναι η κρίση σωματικής ικανότητας;

Είναι η συνολική εκτίμηση της σωματικής και ψυχικής υγείας του υποψηφίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει  το ΠΔ “Περί Σωματικής Ικανότητας”, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ως ΙΚΑΝΟΣ Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 & Ι5.

ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ;

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ: 210-3001313 (10 γραμμές)

Fax: 210-3001314

e-mail: info@asclub.gr

Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 48, ΤΚ 11473